Obnovovat obnovitelně: Elektřinu, kterou vyrobí nové jaderné bloky by šlo šestkrát levněji vyrobit větrem

Pohoršení z netransparentní změny podmínek pro existující solární elektrárny, kterou vláda provedla na svém neveřejném zasedání a aniž by to alespoň avizovala v programu, je oprávněné. Zaniklo v něm však také to, že v novele zákona o podporovaných zdrojích bylo zároveň schváleno zavedení podpory pro nové projekty obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren. Pokud změna projde parlamentem, je šance, že v následujících letech skončí stagnace výroby elektřiny z tohoto čistého domácího zdroje. Nová pravidla se bohužel nevztahují na nové fotovoltaické projekty a další rozvoj čisté energetiky plánuje stát brzdit pomocí nízko nastavených cílů pro obnovitelnou elektřinu v Národním klimaticko-energetickém plánu Česka. Přesto bude zákon dalším malým krokem vpřed. Pokud k tomu stát dobře využije desítky miliard nabízené Česku z tzv. Modernizačního fondu Evropské unie a nebude házet klacky pod nohy lidem plánujícím osázet si střechu fotovoltaickými panely, pak začne i čerpání nejlépe dostupn..

Česko by mělo 26. května otevřít většinu hraničních přechodů, uvedl Hamáček

Česko chce otevřít od 26. května drtivou většinu hraničních přechodů, řekl v úterý v Plzni ministr vnitra Jan Hamáček. Konkrétní seznam nyní připravuje ministerstvo s policií. Ze stálých kontrol by se přešlo na kontroly namátkové a policie by působila ve vnitrozemí, tedy dále od hranic, řekl ministr.
„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera (v pondělí) dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl. Hamáček už v pondělí na Twitter napsal, že režim na hranicích se uvolní, nicméně bude dál platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19.
„Až na ty nejmenší (přechody) typu turistických stezek, které vedou přes hranice, by se měly otevřít skoro všechny hraniční přechody. Určitě to bude podstatně více než teď,“ uvedl v úterý v Plzni ministr.
S 8. červnem, o němž se hovoří, že by měla přísná opatření na hranicích skončit úplně, odkázal Hamáček na ministerstvo zdravotnictví.
„Jsme samoz..