Obnovovat obnovitelně: Elektřinu, kterou vyrobí nové jaderné bloky by šlo šestkrát levněji vyrobit větrem

Pohoršení z netransparentní změny podmínek pro existující solární elektrárny, kterou vláda provedla na svém neveřejném zasedání a aniž by to alespoň avizovala v programu, je oprávněné. Zaniklo v něm však také to, že v novele zákona o podporovaných zdrojích bylo zároveň schváleno zavedení podpory pro nové projekty obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren. Pokud změna projde parlamentem, je šance, že v následujících letech skončí stagnace výroby elektřiny z tohoto čistého domácího zdroje. Nová pravidla se bohužel nevztahují na nové fotovoltaické projekty a další rozvoj čisté energetiky plánuje stát brzdit pomocí nízko nastavených cílů pro obnovitelnou elektřinu v Národním klimaticko-energetickém plánu Česka. Přesto bude zákon dalším malým krokem vpřed. Pokud k tomu stát dobře využije desítky miliard nabízené Česku z tzv. Modernizačního fondu Evropské unie a nebude házet klacky pod nohy lidem plánujícím osázet si střechu fotovoltaickými panely, pak začne i čerpání nejlépe dostupného zdroje energie – tedy slunce.

Zobraziť celý článok

You Might Also Like