Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se stane ústavním soudcem. Senát jeho kandidaturu schválil

Senát podle očekávání hladce schválil nominaci Pavla Šámala na ústavního soudce. Nynější předseda Nejvyššího soudu získal v tajné volbě 61 ze 76 odevzdaných hlasů. Výsledky oznámil horní komoře předseda její volební komise Jaroslav Větrovský (ANO).

Expert na trestní právo Šámal u Ústavního soudu obsadí místo po Janu Musilovi, který před rokem rezignoval ze zdravotních důvodů. Mezi nejvyššími soudci by měl Šámala nahradit současný místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, kterého chce prezidentovi Miloši Zemanovi navrhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Pavel Šámal

• Šámal stanul v čele Nejvyššího soudu v lednu 2015. Nahradil Ivu Brožovou.

• Působení u Ústavního soudu by pro Šámala podle jeho slov bylo velkou profesní výzvou.

• Soudcovskou kariéru Šámal zahájil u Okresního soudu v Mostě, kde působil od roku 1979 jako předseda senátu.

• Šámal se narodil 24. září 1953 v Náchodě. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Později získal titul Ph.D.

• V roce 2006 byl jmenován profesorem pro trestní právo, kriminologii a kriminalistiku.

• Je hlavním autorem nového trestního zákoníku, který vstoupil v účinnost v roce 2010.

• Podle seznamů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti v lednu 2011 byl Šámal v minulosti členem KSČ.

• Je ženatý. Jeho manželka Milada je soudkyní NS.

Šámal se kromě přípravy trestního kodexu podílel na zajištění členství České republiky v EU a na činnosti Legislativní rady vlády. Je členem zkušebních komisí a univerzitních vědeckých rad, trestní právo vyučuje mimo jiné na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě.

Ústavní soud přivítal souhlas Senátu s nominací Šámala

Ústavní soud přivítal středeční rozhodnutí Senátu, který vyslovil souhlas se jmenováním Pavla Šámala patnáctým členem soudu. Od loňské rezignace Jana Musila byl soud nekompletní, což přinášelo větší zátěž pro jeho zbývajících 14 členů. Nyní také bude možné sestavit všechny čtyři senáty v plném obsazení. Dosud musel v jednom senátu vždy někdo zaskakovat.

"Po 12 měsících rozhodování v neúplném složení tak ÚS bude moci lépe plnit své ústavou předepsané funkce. Ačkoliv absence jednoho z 15 soudců neměla přímý dopad na usnášeníschopnost, rozhodně znamenala zvýšené zatížení všech zbývajících soudců. Ti si mezi sebe museli rozdělit cca 270 věcí, které by jinak připadly patnáctému soudci," uvedl na dotaz ČTK generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger.

Připomněl, že Šámal je autoritou v oblasti trestního práva, a dokáže tak zaplnit místo po Janu Musilovi, který se celý život také věnoval trestnímu právu a kriminologii. Jediným současným specialistou v této problematice na Ústavním soudu je místopředseda Jaroslav Fenyk.

"Vzhledem k tomu, že trestní věci tvoří téměř čtvrtinu veškerého nápadu, bude další odborník na trestní právo potřeba. Ačkoli v rámci Ústavního soudu nejsou soudci specializováni na konkrétní agendu, pestré složení různých právních odborností umožňuje aplikovat komplexní pohled na rozhodovanou problematiku," uvedl Göttinger.

Podle ústavy se soudce Ústavního soudu ujímá funkce složením slibu do rukou prezidenta. Středeční souhlas Senátu tak ještě neznamená vznik funkce, ale jen splnění podmínky pro jmenování.

Až prezident Šámala jmenuje, rozhodne plénum Ústavního soudu o tom, v jakém bude působit senátu. Protože uplynulých 12 měsíců nebyl zaplněný čtvrtý senát, lze předpokládat, že nový soudce bude působit právě v něm, a to s Janem Filipem a Josefem Fialou.

"Předseda ÚS potom rozhodne o struktuře a množství věcí přidělených novému soudci, a to podle aktuálního množství návrhů na zahájení řízení a s ohledem na rovnoměrné zatížení všech soudců," doplnil Göttinger.

Zobraziť celý článok

You Might Also Like