Aký je rozdiel medzi ERP a CRM?

manazment projektov

Podniky, ktoré chcú automatizovať hlavné podnikové procesy sa zvyčajne zameriavajú na dve hlavné softvérové riešenia: plánovanie podnikových zdrojov (ERP) a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Spoločnosť flowii.com/sk/ poskytuje obe riešenia.

Čo je CRM?

Stručne povedané, CRM je softvér, ktorý spravuje všetky spôsoby interakcie zákazníka s podnikom. Hlavným prísľubom je poskytnúť podniku centrálne úložisko všetkých údajov o zákazníkoch a sledovať kontakty s nimi. Podniky môžu vykonávať informovanejšie rozhodnutia o tom, ktorým zákazníkom sa majú venovať, aby získali ďalšie príjmy a ako efektívne poskytovať služby zákazníkom.

Čo je ERP?

Plánovanie podnikových zdrojov (ERP) vytvára spoločnú databázu pre všetky oddelenia spoločnosti. Informácie z oddelení ako ľudské zdroje, výroba, predaj a podpora zákazníkov sú zhromaždené na jednom mieste. ERP sa však rozširuje aj na riadenie zásob, objednávok a dodávateľského reťazca. Jeden zdroj informácií umožňuje podnikom prijímať rýchlejšie rozhodnutia, ktoré môžu ovplyvniť všetko od ziskovosti až po nové príležitosti. 

Male project managers analyse project or new startup, collaborate together, sit in modern office. Persepctive professional coworkers sit in front of opened laptop, develop new plan. Collaborative work

Aký je rozdiel medzi ERP a CRM?

Základný rozdiel medzi ERP a CRM je v tom, že ERP je určený predovšetkým pre finančné údaje a finančné oddelenie, zatiaľ čo CRM pre interakciu so zákazníkmi. Niektoré ERP systémy obsahujú CRM funkcie, ale softvérové systémy CRM neobsahujú ERP funkcie.

Systémy ERP a CRM musia byť schopné navzájom zdieľať údaje, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom ich integrácie. Napríklad obchodný zástupca môže chcieť získať prístup k histórii objednávok zákazníka alebo neuhradeným platbám. Finančné oddelenie môže potrebovať prístup do systému CRM na výpočet predajných provízií pri výplate miezd alebo pri hromadných zľavách pri objednávkach. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte flowii.com/cz/.

erp flowii
ERP systém Flowii

Zdroj: netsuite.com, elements.envato.com, flowii.com

You Might Also Like

One Reply to “Aký je rozdiel medzi ERP a CRM?”

Comments are closed.