Bezpečnosť pri práci ako priorita

bozp

Úrazy na pracovisku si každý deň vyžiadajú svoju daň – zamestnanci sa zrania, môžu sa stať práceneschopnými, strácajú motiváciu a morálku, čo vedie k poklesu produktivity. V krajnom prípade to môže dokonca viesť k súdnemu sporu, ktorý dokáže mať obrovský vplyv na rast podniku a dokonca ho priviesť k bankrotu.

Preto je podpora bezpečnosti na pracovisku nevyhnutná nielen pre pracovníkov, ale aj pre majiteľov podnikov, ktorí môžu utrpieť značné finančné ťažkosti. Ako zabezpečiť bezpečnosť na pracovisku a aké opatrenia by sa mali prijať na odstránenie rizík a zníženie počtu úrazov a chorôb z povolania? Poďme to zistiť.

Je vaše pracovisko bezpečné?

inspekcia prace

Predstava, že úrazy a choroby „patria k práci“ už neprichádza do úvahy. Kľúčom k obmedzeniu úrazov je prevencia. Tu je niekoľko stratégií na zabezpečenie bezpečného pracoviska:

1. Informujte svojich zamestnancov, že ukončenie pracovného dňa bez úrazov je prioritou. Ubezpečte ich, že budete spolupracovať na rozpoznaní všetkých nebezpečenstiev a dáte si záležať na ich odstránení. 

2. Upozorňujte svojich zamestnancov na prípadné nebezpečenstvá. Pravidelne ich informujte o aktuálnom stave pracoviska vrátane všetkých potenciálnych nebezpečenstiev pádu a nespevnených povrchov.

3. Vzdelávajte svojich zamestnancov. Naučte ich identifikovať a nahlásiť alebo ešte lepšie – odstrániť nebezpečenstvá.

4. Správne osvetlenie a dobrá ventilácia sú nevyhnutnosťou. Pracoviská by mali byť dobre osvetlené a viditeľnosť by nikdy nemala byť problémom. 

5. Usporiadajte deň zdravia, počas ktorého budú k dispozícií rôzni špecialisti. Tí môžu vašim zamestnancom skontrolovať znamienka, odmerať tlak a cholesterol, cukor a tuk a poskytnúť poradenstvo.

Pomôcť vám môže pracovná zdravotná služba mg-service.sk. Pre viac pzs info sa obráťte priamo na nich. Kontaktné informácie nájdete na ich webstránke.

poziarne hlasenie

Ak máte záujem o digitálny marketing, pomôže vám skúsená marketingová agentúra ako napríklad https://www.lighthousems.sk/.

Zdroj: workpartnersmd.com, elements.envato.com

You Might Also Like