VYBO Electric má řešení i do prostředí s nebezpečím výbuchu

nevybusne elektromotory

Na úvod si obecně řekněme, co elektromotor je. Elektromotor je elektromechanický měnič, resp. pohon, který převádí elektrickou energii na mechanickou energii. Používají se stejnosměrné motory nebo třífázové motory, v závislosti na tom, jaký druh elektrické energie je k dispozici. Tato energie se obvykle přeměňuje na rotační pohyb. Elektromotor dělá opak generátoru. Využití elektromotorů má v průmyslu široké spektrum a jsou nutné i v ne ideálních podmínkách, jako například v dolech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. VYBO Electric však ve svém portfoliu nabízí řešení i na tento problém. Podívejme se jaké:

Motory s ochranou proti explozi pro použití v dolech

nevýbušné elektromotory
Motory s ochranou

Společnost VYBO Electric navrhuje a vyrábí elektrické motory do výbušného prostředí, které jsou ideální pro použití v dolech: v těchto prostředích může v důsledku důlních operací dojít k emisím metanu a uhelného prachu, které v případě kontaktu s jakoukoli jiskrou může způsobit výbuch nebo požár. Elektrické motory s ochranou proti výbuchu jsou navrženy tak, aby se tomuto riziku zabránilo: ve skutečnosti jsou vybaveny ochranou proti výbuchu, která zaručuje maximální bezpečnost i v prašném prostředí. Obzvláště jsou vhodné pro zvedací systémy a systémy na přepravu materiálu, kde (protože jde o provozu, které pracují 24 hodin denně a pracují nepřetržitě po mnoho měsíců), je spolehlivost provozu velmi důležitá. 

Nevýbušné elektromotory společnosti VYBO Electric splňují základní bezpečnostní požadavky proti nebezpečí výbuchu stanovené směrnicí ATEX 2014/34 / EU. Na základě těchto technických a legislativních předpisů musí typ nebezpečného elektrického motoru s nebezpečím výbuchu zvolit – v závislosti na typu systému – v klasifikaci nebezpečnosti s velmi vysokou nebo vysokou úrovní ochrany a maximální povrchovou teplotou 150 °C nebo 450 °C.


Obecně jsou elektromotory VYBO Electric odolné proti výbuchu určené k instalaci v podzemních oblastech, ale i do povrchových částí dolů, kde je možný výskyt plynu nebo hořlavého prachu. Více informací o našich motorech s ochranou proti výbuchu naleznete na https://www.elektro-motor.cz, nebo požádejte o informace zkušených odborníků z našeho teamu! Těšíme se na vaše otázky.

You Might Also Like