Viete, čo je to elektroprevodovka?

Najzákladnejšou definíciou elektroprevodovky je to, že ide o uzavretú prevodovku alebo mechanickú jednotku, prípadne komponent pozostávajúci zo série integrovaných prevodov. V najzákladnejšom princípe funguje prevodovka ako každý systém prevodov; mení točivý moment a rýchlosť medzi hnacím zariadením, ako je motor a náklad. Využitie elektroprevodoviek či princíp fungovania si objasníme v nasledujúcich riadkoch.

Čo tvorí vnútro prevodovky:

elektroprevodovkaOzubené kolesá sa používajú na prenos energie z jednej časti stroja do druhej. Ak si to vysvetlíme na jednoduchom príklade, tak na bicykli sú to kolesá, ktoré prenášajú silu z pedálov na zadné koleso. Podobne je to v automobile, keď prevody prenášajú energiu z kľukového hriadeľa (rotujúcej nápravy, ktorá odoberá energiu z motora) na hnací hriadeľ bežiaci pod vozidlom, ktorý nakoniec poháňa kolesá. Je možné mať ľubovoľný počet ozubených kolies spojených dohromady v rôznom tvare a veľkosti. Môžu byť vyrobené  z mnohých typov, od kužeľových a špirálových kužeľových až po závitovky a iné. Ozubené kolesá sú namontované na hriadeľoch, ktoré sú nesené ložiskami valivých telies a otáčajú sa nimi. Prevodovka je mechanický spôsob prenosu energie z jedného zariadenia na druhé a používa sa na zvýšenie krútiaceho momentu pri súčasnom znížení rýchlosti.

Kde sa využívajú?

Prevodovky sa používajú v mnohých aplikáciách vrátane obrábacích strojov, priemyselného vybavenia, dopravníkov a skutočne všetkých aplikácií na prenos sily rotačným pohybom, ktoré si vyžadujú zmeny v požiadavkách na krútiaci moment a rýchlosť.

Na záver iba dodáme, že pri výbere zariadenia, teda elektroprevodovky,  by ste sa mali zamerať na to, aký výkon očakávate. Okrem toho je potrebné zvážiť aj veľkosť, účinnosť, prevodový pomer či mieru zaťaženia zariadení.  Pozornosť by ste tiež mali venovať aj materiálu elektroprevodovky a jej technológií. V tomto prípade je lepšie sa vydať cestou, kde prevažuje kvalita nad kvantitou, ktorú jednoznačne ponúka VYBO Electric. Pre viac informácií nielen zo sveta elektroprevodoviek navštívte https://www.elektromotory-prevodovky.sk, kde nájdete zaujímavé fakty o tom, ako napríklad funguje frekvenčný menič či elektromotor. 

 

You Might Also Like