Elektroprevodovka a špeciálne prostredie: kde sú hranice?

Ak hľadáte ideálnu elektroprevodovku pre vašu priemyselnú prevádzku, využite eshop VYBO Electric a my pre vás všetko zabezpečíme. Od úpravy elektroprevodovky až po samotné dodanie, naši odborníci sú vám vždy k dispozícii. Často dostávame otázky, v akých rôznych podmienkach je možné prevádzkovať elektroprevodovku a tak sa pozrieme na niektoré špecifické situácie.

Pred samotným objednaním elektroprevodovky cez náš eshop je vždy lepšie, ak nás informujete o zamýšľanom využívaní elektroprevodovky. Budeme vám tak môcť kvalifikovane poradiť a vybrať pre vás to najideálnejšie riešenie. Aby vám elektroprevodovka dlhospoľahlivo slúžila, je potrebné, aby bola prevádzkovaná v prostredí, ktoré jej nebude škodiť. Kde sú hranice toho, čo už pre elektroprevodovku nie je dobré?

prevodovky eshopKaždá elektroprevodovka je vybavená dostatočne pevným a odolným puzdrom. Uvedomujeme si, že priemyselné prostredie nemusí byť vždy práve čisté a z pohľadu okolitých podmienok ideálne. K dispozícii sú preto aj elektroprevodovky s odolnejším vyhotovením, prípadne elektroprevodovky do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu podľa Atex. Ak sa rozhodnete objednať si elektroprevodovku cez náš eshop – elektroprevodovka eshop, určite nás vopred informujete o akýchkoľvek špecifikách prostredia, v ktorom ju budete využívať.

Elektroprevodovke môže škodiť vlhkosť, vysoké teploty aj kolísanie tlaku

Využívanie elektroprevodovky môže byť problematické v príliš vlhkom prostredí, vtedy je vhodné, aby bola elektroprevodovka vybavená dodatočným tesnením a zvýšenou ochranou proti korózii. Toto isté platí aj v prípadoch, ak sa v prostredí vyskytujú kontaminované výpary, kyseliny, soli či iné agresívne látky.

elektroprevodovka eshop

Za špeciálne podmienky považujeme aj to, ak dochádza k výrazným zmenám tlaku vzduchu, prípadne ak je zariadenie vystavené rôznym druhom žiarenia. Elektroprevodovka by v žiadnom prípade nemala byť v kontakte s kvapalinami a rovnako je potrebné vyhnúť sa prílišnému kolísaniu okolitej teploty. Prevádzka v príliš horúcom (najmä nad 40 °C) či naopak príliš chladnom prostredí (spravidla pod -5 °C) si vyžaduje prijatie špeciálnych opatrení či už z pohľadu konštrukcie alebo údržby (napríklad použitie iného oleja).


Dobrou správou je, že aj v prípade špeciálneho prostredia, vieme pre vás nájsť uspokojivé riešenie. Presvedčte sa, že elektroprevodovka zakúpená cez eshop VYBO Electric splní aj tie najnáročnejšie požiadavky.

elektroprevodovka eshop

You Might Also Like