Viete, ako si môžete uplatniť daňový bonus v roku 2020?

daňový bonusNastalo obdobie vypĺňania a podávania daňových priznaní. Mnohých v tejto súvislosti zaujíma, kto a akým spôsobom si môže uplatniť daňový bonus. Ak máte maloleté dieťa a spĺňate kritériá, môžete si uplatniť daňový bonus na dieťa, ktorým si znížite daň z príjmov fyzickej osoby. Zistite, či si môžete uplatniť daňový bonus.

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa si v roku 2020 môže uplatniť každý daňovník, ktorý danovy bonus uplatneniedosiahol zdaniteľné príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) v stanovenej výške, prípadne z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti. Minimálna výška príjmov za zdaňovacie obdobie vychádza z výšky minimálnej mzdy a predstavuje jej šesťnásobok – za uplynulé zdaňovacie obdobie tak musíte mať úhrn príjmov aspoň 3 480 eur.

Ďalšou podmienkou je, že maloleté dieťa na ktoré si uplatňujete daňový bonus, musí s vami žiť v spoločnej domácnosti. Využitím daňového bonusu si môžete celkom slušne prilepšiť. Aktuálna výška daňového bonusu na dieťa vo veku do 6 rokov predstavuje 44,34 eur mesačne.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Ďalšou možnosťou je využitie daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorým chce danovy bonus hypotekaštát zvýhodniť mladých ľudí splácajúcich hypotekárne úvery. Základné podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sú dve. Daňovník v čase žiadosti o úver na bývanie musí mať aspoň 18 rokov a najviac 35 rokov a váš mesačný príjem za rok predchádzajúci roku, kedy došlo k uzavretiu zmluvy o úvere nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy.

V súvislosti s daňovým bonusom na zaplatené úroky je potrebné spomenúť, že si ho môžete uplatniť maximálne do výšky 400 eur ročne.

Vypĺňania daňového priznania sa nemusíte obávať. Vďaka intuitívnej aplikácii mojedane.sk si daňové priznanie vyplníte ľahko, rýchlo a najmä správne už v priebehu pár minút. V rámci tejto aplikácie bez problémov zvládnete aj uplatnenie daňového bonusu.

danove priznanie

You Might Also Like