Svět průmyslu a měniče frekvence od VYBO Electric ČR

frekvenčni měnič

VYBO Electric ČR má ve své nabídce kromě elektromotorů a elektropřevodovek i různé typy frekvenčních měničů. Nejčastější příčinou pro výběr frekvenčního měniče je možnost účinnějšího využití elektromotoru a také jsou velmi častou volbou například při potřebě řízení otáček při asynchronních motorech. V následujícím článku se dočtete, co to měnič frekvence je a jaké základní typy existují. Tak do čtení.

Co je to frekvenční měnič

Frekvenční měnič 400v je elektronické zařízení, které umožňuje konverzi „proudové“ elektrické proměnné. V tomto případě měnič frekvence transformuje střídavý proud s určitou (pevnou) frekvencí na napětí s proměnlivou amplitudou a frekvencí. Stručně řečeno, výsledkem je přeměna napětí. Frekvenční měniče mohou napájet širokou škálu zařízení, jako jsou například: třífázové motory, čerpadla a klimatizace. V třífázových motorů je možné regulovat rychlost a točivý moment střídavého motoru změnou frekvence. Tato regulace neomezuje výkon třífázového motoru, jen zvyšuje jeho účinnost. Takové motory se často používají v průmyslovém prostředí a jsou zvláště běžné v oblasti technologie pohonů.

Typy frekvenčních měničů

a) Frekvenční měnič Standard frekvenční měnič Standard


Toto je technicky nejjednodušší typ frekvenčního měniče. V tomto případě následuje řízení napětí a frekvence lineárním vztahem. Pokud se na řízení motoru používá frekvenční měnič Standard, existují určité závislosti, jako například to, že ztížena
motoru přímo ovlivňuje výslednou použitelnou rychlost. Pokud rozsah kolísání rychlosti není velký nebo pokud neexistuje žádné přímé startovací zatížení, na řízení motoru lze použít právě měnič frekvence Standard. Dalšími výhodami je, že tento typ frekvenčního měniče je konstruován tak, že je ho obsluhu zvládne i běžný uživatel.

b) Vektorově frekvenční měniče

menic frekvenceVektorový frekvenční měnič nekontroluje střídavý motor pomocí poměru napětí / frekvence, ale změnou vstupní frekvence a napětí motoru. Výhodou této metody je optimální řízení točivého momentu. Frekvenční měniče řízené vektorem nabízejí i další výhody. Například třífázové motory dokáží přímé vysokorychlostní startování a nastavení rychlosti lze přesněji kontrolovat.

 

 


Na závěr se vyplatí zmínit, že moderní frekvenční měniče jsou koncipovány jako bezúdržbové zařízení. Po správné montáži a uvedení do provozu si zpravidla nevyžadují speciální péči. Nevíte jak na to? Vyškolení team odborníků VYBO Electric ČR nabízí i tyto služby. Více informací na https://vyboelectric.cz. 

 

You Might Also Like