Praktické výhody inštalácie frekvenčného meniča

V praxi štandardne platí pravidlo, že technológie môžu byť našimi pomocníkmi a rovnako nám môžu škodiť. Pri kúpe akýchkoľvek technologických zariadení je preto dôležité vykonať aspoň základný prieskum a hľadať odpovede na niektoré kľúčové otázky. Frekvenčné meniče majú množstvo nesporných výhod a ich kúpou môže zákazník implementovať efektívne riešenie k používanému technologickému zariadeniu. Niektoré z najdôležitejších benefitov frekvenčného meniča si predstavíme aj v nasledujúcich riadkoch.

Benefity frekvenčného meniča

frekvencny menic
Frekvenčný menič 0.4kW VECTOR V800 230V

» Vďaka montáži frekvenčného meniča môže zákazník účinne ovládať rýchlosť motora, čerpadla alebo iného používaného zariadenia.

» Pri kúpe akéhokoľvek technologického zariadenia je veľmi dôležité hľadať odpoveď na otázku, či nám využívanie tohto prístroja prinesie akúkoľvek úsporu energie. Frekvenčný menič prispieva k úspore energie. A to tým, že elektromotor alebo iné používané zariadenie sa prispôsobuje množstvu vykonanej práce počas prevádzky elektromotora alebo čerpadla.

» Nemenej dôležitým faktorom je predchádzanie únave materiálu a zbytočného namáhaniu či preťažovaniu používaného zariadenia. Frekvenčný menič v tomto prípade slúži ako strážca a svojím pôsobením pomáhaznižovať mechanické a elektrické napätie, ako aj hydraulické namáhanie.

» S predchádzajúcou pozitívnou charakteristikou frekvenčného meniča súvisí aj jeho schopnosť predlžovať živnosť jednotlivých komponentov elektromotorov, čerpadiel a iných používaných zariadení. Frekvenčný menič spomaľuje rýchlosť prevádzky a eliminuje prudké štarty a zastavenia.

» Medzi nesporné benefity používania frekvenčného meniča patrí aj úspora dopytu. Menič dokáže znížiť rýchlosť čerpadla a spolu s tým aj jeho elektrické nároky.


Upozornenie: V našej dlhoročnej profesionálnej praxi sme zaznamenali viacero prípadov, kedy si zákazník implementoval frekvenčný menič do rôznych zariadení a tieto neboli správne nakonfigurované. V takomto prípade by sme radi upozornili majiteľov frekvenčných meničov, že ak zariadenie nie je správne nastavené, jeho výhody sa strácajú. V niektorých prípadoch môžu dokonca spôsobiť škodu, ktorej odstránenie v konečnom dôsledku navýši celkovo vynaložené náklady. V praxi sa tiež objavili prípady, kedy si zákazník zakúpil frekvenčný menič s vlastnosťami, ktoré skutočne nepotreboval.


Frekvenčný menič 0.75kW X550 IP65 – 230V

Ak si nie ste istí, či je obstaranie frekvenčného meniča tým najvhodnejším riešením pre vás, obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám so všetkým ochotne pomôžu. Poradíme vám, či je pre vás kúpa frekvenčného meniča vhodná a odporučíme vám aj správny typ zariadenia.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

You Might Also Like